Nieuws

E-Learning Ouderenmis(be)handeling Domus Medica

De mis(be)handeling van ouderen is een frequent en onderschat fenomeen dat een grote impact heeft op de gezondheid van de oudere. Slechts een fractie wordt herkend en in het kader van de vergrijzing zal deze problematiek enkel toenemen. 

Professionals binnen zorg en welzijn kunnen gratis een e-learning volgen die leert ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten. Deze werd ontwikkeld door Domus Medica met de steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

De e-learning bestaat uit 5 modules en heeft een gemiddelde doorlooptijd van 60 minuten en is vrij beschikbaar voor alle eerstelijnsprofessionals.
Je kan de opleiding hier volgen.

Nieuws

 • Congres Ouderenzorg: Van je familie moet je het hebben

  Congres Ouderenzorg: 'Van je familie moet je het hebben'. Dit congres verkent – gebaseerd op recente inzichten – de verschillende aspecten van de driehoeksverhouding ‘oudere-familie-hulpverlener’.

 • *** NIEUW PRAATCAFÉ DEMENTIE***

  Donderdag 17 februari 2022 | 19u

  Kris Van de Gaer, LEIFconsulent over ‘Zorgplanning en           Levenseinde bij dementie’

 • JAARLIJKS COLLOQUIUM

  In het kader van de werelddag van de ouderen, organiseert de coördinatie VZW Infor-Homes/Home-Info een moment van reflectie.
  De voorbije periode van Covid en de sanitaire crisis heeft ons sterk doen nadenken over de mentale gezondheid van ouderen. Individueel heeft eenieder zich sterk moeten aanpassen aan een bijzondere situatie, zelfs wanneer dit thema reeds voorheen aanwezig was.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.

 • Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie

  Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie