Nieuws

Een nieuw praatcafé Dementie komt eraan!

Noteer alvast in jullie agenda de volgende datum: Dinsdag 20 juni – 14u.
We verwelkomen je graag in het bOP voor deze nieuwe editie rond de geheugenkliniek:

Nieuws

 • Home-Info zoekt nieuwe collega's!

  Op zoek naar een gevarieerde functie in de sociale zorgsector in Brussel? Werk je graag rond thema’s zoals ouder worden en de noden van onze ouderen? Werk je graag in een multidisciplinair team? Lees dan zeker verder!Op zoek naar een gevarieerde functie in de sociale zorgsector in Brussel? Werk je graag rond thema’s zoals ouder worden en de noden van onze ouderen? Werk je graag in een multidisciplinair team? Lees dan zeker verder!

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.

 • ONGEHOORD EN ONGEZIEN. Hoe Vlaanderen vergrijst.

  Nooit eerder werden zoveel mensen ouder. Dat roept nieuwe uitdagingen op voor beleidsmakers, het middenveld en voor ouderen zelf.

 • Studiedag ‘Ik, jij, samen MENS': 28 maart 2023

  Met het project 'Ik, jij, samen MENS’ wil het Expertisecentrum Dementie, gesteund door de Vlaamse overheid, zijn schouders zetten onder persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Het referentiekader dementie is daarbij een gids om betere dementiezorg te verankeren in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen.

 • Eerstelijnsmeeting 2023

  De eerstelijnszone van Brussel, BruZEL, en haar partners verwelkomen je graag op hét jaarlijks netwerk-, info- en bijscholingsmoment voor het Nederlandskundige Brusselse gezondheids- en welzijnsveld.