Nieuws

JAARLIJKS COLLOQUIUM

Donderdag 7 oktober 2021

In het kader van de werelddag van de ouderen, organiseert de coördinatie VZW Infor-Homes/Home-Info een moment van reflectie.
De voorbije periode van Covid en de sanitaire crisis heeft ons sterk doen nadenken over de mentale gezondheid van ouderen. Individueel heeft eenieder zich sterk moeten aanpassen aan een bijzondere situatie, zelfs wanneer dit thema reeds voorheen aanwezig was.
De meer en meer complexe beleving en de psychosociale of psychomedische uitdagingen worden groter : daarom is het belangrijk om deze vraagstelling verder uit te diepen.
Hoe preventie organiseren voor de bevordering van de geestelijke gezondheid voor ouderen? Welke begeleiding kunnen we voorzien voor ouderen in de psychiatrische setting? Hoe meer zingeving geven aan de hulpverleners? En hoe meer belang geven aan hun rol als hulpverlener? Welk kader kan of moet er voorzien worden voor de ander, met respect voor zijn kwetsbaarheid en respect voor de praktijk?
Tijdens deze voormiddag willen we de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en op een niet limitatieve manier vragen te beantwoorden, en dit over de sectoren heen, met de mogelijkheid bestaande praktijken uit te wisselen en netwerkontwikkeling een plaats te geven.
Na ettelijke maanden van telewerken, hopen we jullie allen te mogen ontmoeten op 7 oktober 2021.

Verplicht in te schrijven voor 30 september via [email protected]
Bijdrage: 15 € – Studenten: 5 €
“Coordinatië Infor-Homes / Home-Info”
BE61 0012 2152 2717
Mededeling: Deelname colloquium + naam van de deelnemers
Meer info :
Home-Info 02-511.91.20

Nieuws

 • Congres Ouderenzorg: Van je familie moet je het hebben

  Congres Ouderenzorg: 'Van je familie moet je het hebben'. Dit congres verkent – gebaseerd op recente inzichten – de verschillende aspecten van de driehoeksverhouding ‘oudere-familie-hulpverlener’.

 • E-Learning Ouderenmis(be)handeling Domus Medica

  Professionals binnen zorg en welzijn kunnen gratis een e-learning volgen die leert ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten. Deze werd ontwikkeld door Domus Medica met de steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 • *** NIEUW PRAATCAFÉ DEMENTIE***

  Donderdag 17 februari 2022 | 19u

  Kris Van de Gaer, LEIFconsulent over ‘Zorgplanning en           Levenseinde bij dementie’

 • Oude vrouw met handen in het haar

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.

 • Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie

  Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie