Nieuws

15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.

Ouderenmis(be)handeling is een nogal zwaar beladen woord, maar toch is het belangrijk om ook in onze Brusselse context aandacht te hebben voor dit thema. Het is een complexe materie. In zeer veel gevallen daden, gebeurt de ouderenmis(be)handeling niet opzettelijk, maar door de omstandigheden waarin mensen zijn terechtgekomen. Situaties die leiden tot een vorm van mishandeling, vaak uit onmacht. Bijvoorbeeld een 90-jarige die niet mobiel is en maar 1 x per dag bezoek/hulp krijgt, waardoor ze soms urenlang met een bevuilde pamper in de zetel zit.

Kwaadwillig opzet is trouwens geen vereiste om te spreken over ouderenmis(be)handeling. De beleving van het slachtoffer staat centraal. Bovendien vallen vormen van criminaliteit gepleegd door personen met wie je geen vertrouwensband hebt niet onder ouderenmis(be)handeling, bijvoorbeeld een handtasdiefstal door een onbekende. Maar, indien je zoon of dochter je chanteert om geld te krijgen, dan maakt die persoon in kwestie misbruik van je vertrouwen die jij in hem of haar hebt en is er wel sprake van ouderenmis(be)handeling.
Ouderenmis(be)handeling blijft vaak onder de radar. Ouderen zijn bang om te spreken, hulpverleners missen soms signalen, of twijfelen over de beste aanpak. Hulp en een luisterend oor zijn dus fundamenteel.

Wie vragen heeft over ouderenmis(be)handeling kan terecht bij ons!

Je kan de affiche hier downloaden:

OMB Info-fiche (pdf)

Nieuws

 • SAVE THE DATE: Donderdag 6 oktober 2022

  De coördinatie vzw 'Home-info/Infor-Homes organiseert zijn jaarlijks colloquium: 'Een bewindvoerder beheert mijn goederen of mezelf: En Ik? Wie ben ik?

 • Nieuw PRAATCAFÉ DEMENTIE komt eraan!

  Het volgende praatcafé dementie neemt ons mee op avontuur. De aanwezigen krijgen de kans om aan de hand van de ervaringsgerichte toolbox, mogelijke belemmeringen te ervaren die bij een dementieproces kunnen voorkomen

 • Verdrietige oude vrouw aan raam

  15 juni: Dag tegen ouderenmis(be)handeling

  Gent, 15 juni 2022 – Elke week worden in Vlaanderen gemiddeld 20 meldingen gemaakt van geweld bij ouderen. Dat blijkt uit gegevens van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), de CAW’s (Centra Algemeen Welzijnswerk) en hulplijn 1712. Bekijk hier het persbericht door VLOCO en CAW Oost-Vlaanderen.

 • Projectoproep

  Projectoproep: Een huis waar het goed leven en werken is! Coaching voor de invoering van Tubbe : relatiegerichte zorg en participatie in woonzorgcentra

 • Art.is.t.Care

  Op woensdag 22 juni 2022 nodigt minister Benjamin Dalle u uit op een inspirerend infomoment over samenwerking tussen kunst- en woonzorgsector.