Normen

De woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) moeten aan een aantal voorwaarden en normen voldoen om een erkenning te bekomen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn twee verschillende regelgevingen van toepassing : deze van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (tweetalige instellingen) en deze van de Vlaamse Gemeenschap (Nederlandstalige instellingen).

De Franse Gemeenschap (COCOF- Franstalige instellingen) erkend enkel nog assistentiewoningen, dagcentra en thuiszorgdiensten.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) – Iriscare

Ordonnantie-GGC-24-APRIL-2008 (pdf) Besluit GGC 2019 (pdf)

Vlaamse Gemeenschap

Woonzorgdecreet Vlaamse overheid 2009 (pdf)
Uitvoeringsbesluit woonzorgdecreet 2009 (pdf)
Uitvoeringsbesluit woonzorgdescreet voorafgaande vergunning 2009 (pdf)
Uitvoeringsbesluit woonzorgdecreet erkenning 2009 (pdf)
Besluit assistentiewoningen 2012 (pdf)

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

Vergelijkende tabel: de 3 regelgevingen in de Brussels rusthuizen

Sinds januari 2016 werden alle rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen erkend door de COCOF overgeheveld naar de Gemeenschapeelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

De regelgeving van de COCOF is dus niet meer van toepassing. De regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie blijft nog wel van toepassing.
Dossier: Normen Rusthuizen (februari 2012) (pdf)
Regelgeving in de Brusselse rusthuissector 2012 (pdf)

RIZIV

Nieuwe Katzschaal met D-profiel

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 2012 werd een nieuw besluit bekend gemaakt over de wijziging van het Ministrieel Besluit van 6/11/2003: financiering van de nieuwe categorie D in de ROB’s en RVT’s.

Katzschaal met D-profiel - Nieuwe Reglementering 05/12/2012 (pdf)
Het nieuw formulier vind je hier:  Katzschaal met D-Profiel (pdf)

 • Stapel papieren

  Normen

  De rusthuizen en RVT’s moeten aan een aantal voorwaarden en normen voldoen om een erkenning te bekomen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn twee verschillende regelgevingen van toepassing; Ontdek ze hier.

 • Veelgestelde vragen

  Hier krijgt u een overzicht van vragen die ons vaak gesteld worden. Voor andere vragen mag u ons zeker contacteren.

 • Rechten en plichten

  Hier vindt u informatie over alle juridische onderwerpen rond de oudere in een voorziening.

 • Fronsende oude vrouw

  Klachten

  Zit u met vragen, bevindt u zich in een moeilijke situatie of denkt u eraan een klacht in te dienen? Praat erover!

 • Feedback

  Inspectiediensten

  Klik hier voor de contactgegevens van de verschillende inspectiediensten van ouderenvoorzieningen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

 • Landkaart met punaises

  Nuttige adressen

  Hier vindt u links en nuttige adressen in verband met sociale bescherming, prijzenreglementering en tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden met een handicap.

 • Informatie op schoolbord

  Andere informatiecentra

  Op zoek in een andere regio? Kijk hier voor contactgegevens van organisaties die helpen bij het zoeken naar rusthuizen in andere regio's.