Rechten en plichten

 • Wat als ik de prijs van het woonzorgcentrum niet kan betalen?

  Als de oudere geen woonzorgcentrum kan betalen kan hij een beroep doen op het OCMW van de gemeente waar hij het laatst gedomicilieerd is voor de opname.

  Lees verder
 • Wat is lastgeving/gevolmachtigde vertegenwoordiger?

  Sommige ouderen worden in die mate zorgbehoevend dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun eigen financiële middelen te beheren. Op dat moment kan een gevolmachtigde vertegenwoordiger aangeduid worden. Dit is een vertegenwoordiger die de lastgeving op zich neemt.

  Lees verder
 • Mag een voorziening het beheer van gelden en goederen van de bewoner overnemen?

  Het is absoluut verboden voor de bewoner om, hetzij bij de opname, hetzij later, het beheer van zijn gelden en goederen aan het woonzorgcentrum/RVT of aan het personeel toe te vertrouwen.

  Lees verder
 • Wat is een vertrouwenspersoon?

  Als je bezittingen toevertrouwd zijn aan een gevolmachtigde vertegenwoordig, heb je het recht je te laten helpen en bij te staan door een vertrouwenspersoon die je zelf gekozen hebt of die, bij gebrek daaraan, aangeduid werd door de vrederechter.

  Lees verder
 • Elegant gebundelde papieren boekjes

  Wat is een Katzschaal?

  De KATZ-schaal is een evaluatieformulier, veelal gebruikt door de thuisverpleging en rust-en verzorgingstehuizen om de zorgbehoevendheid van hun patiënten, in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), te meten.

  Lees verder
 • Wat is de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement?

  Bij de opname in een voorziening wordt er een huishoudelijk reglement en een overeenkomst ondertekend.

  Lees verder