Wat is de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement?

Bij de opname in een voorziening wordt er een huishoudelijk reglement en een overeenkomst ondertekend.

1. In de overeenkomst staan onder andere de volgende elementen vermeld zijn:
 • De dagprijs en wat hierin begrepen is
 • Een opsomming van de diensten waarvoor een extra vergoeding moet betaald worden zoals persoonlijke was, incontinentiemateriaal, kapper, diensten van derden, enz …
 • Wie voor de betaling instaat
 • Het bedrag van de waarborgsom
 • Het bedrag van het voorschot
 • Het kamernummer
 • De ontslagregeling

voorbeeld van overeenkomst in ROB met erkenning GGC

2. Het huishoudelijk reglement geeft uitleg over:
 • De wederzijds rechten en plichten van bewoners en woonzorgcentrum
 • Het opname- en ontslagbeleid
 • De inspraak
 • Het beheer en het toezicht
 • De dagindeling

voorbeeld van huishoudelijk reglement in ROB met erkenning GGC

Elke wijziging van het huishoudelijk reglement moet tegen ontvangstbewijs aan de bewoner betekend worden

 • Oude vrouw met handen in het haar

  KCE publiceert rapport Ouderenmis(be)handeling

  In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Vandaag publiceert het een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering, en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken.

 • Oude verdrietige man leunend op hand

  Amnesty International

  Van maart tot oktober 2020, tijdens de eerste periode van de Covid-19-uitbraak, hebben de Belgische autoriteiten de mensenrechten geschonden van bewoners van woonzorgcentra. Onder meer het recht op leven, het recht op gezondheid en het verbod op discriminatie werd met voeten getreden. 

 • Tania Dekens vertelt over Iriscare

  De tweede coronagolf bezorgt Tania Dekens, leidend ambtenaar bij de Brusselse welzijnsinstelling Iris­care, kopzorgen. Tania Dekens vertelt.

 • Zorg en zoveel meer

  Met deze nationale sensibiliseringscampagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen.

 • BrusselsHelps blijft helpen

  Na een onverwachte geboorte in maart is BrusselsHelps klaar om het ouderlijke huis te verlaten. VGC, Cocof en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven de fakkel door aan Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, Buurtpensioen en Muntpunt.