Veelgestelde vragen

 • Wat is een erkende assistentiewoning ?

  Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkent assistentiewoningen (vroeger serviceflat genaamd) zowel in Vlaanderen als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Op onderstaande website vindt u extra informatie en een checklist die u kan helpen bij uw bezoek aan een assistentiewoning die u wilt huren of kopen. www.checkassistentiewoningen.be

  Lees verder
 • Wat is een incontinentiekorting?

  Het incontinentiemateriaal is inbegrepen in de dagprijs.
  Het RIZIV voorziet een korting op het incontinentiemateriaal voor elke bewoner voor elke dag van huisvesting.

  Lees verder
 • Mag ik in het woonzorgcentrum mijn huisarts behouden?

  Elke bewoner van een woonzorgcentrum mag vrij een huisarts kiezen. In dringende gevallen kan het woonzorgcentrum zelf een arts contacteren. Uw huisarts moet natuurlijk bereid zijn om naar het woonzorgcentrum van uw keuze te komen.

  Lees verder
 • Mag ik mijn eigen meubels meenemen naar het woonzorgcentrum?

  In sommige woonzorgcentra mogen de bewoners geheel of gedeeltelijk hun kamer inrichten met eigen meubels. Indien de bewoner dit niet kan of wil, moet de voorziening kosteloos minstens volgende meubels voorzien: een bed, een hang- en legkast, een nachtkastje, een tafel, een stoel en een leunstoel.

  Lees verder
 • Wat bij tijdelijke afwezigheid/hospitalisatie?

  Bij een ononderbroken én aangekondigde afwezigheid of door een hospitalisatie van meer dan 7 dagen kan een vermindering van de dagprijs toegepast worden. De voorwaarden en het bedrag van de vermindering moeten opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement of de overeenkomst. De vermindering begint te lopen vanaf de 1ste dag.

  Lees verder
 • Kan ik naar een ander woonzorgcentrum?

  Een bewoner kan autonoom beslissen naar een ander woonzorgcentrum te gaan en de overeenkomst met het woonzorgcentrum te ontbinden, mits het respecteren van een opzegtermijn  De bewoner moet geen reden geven waarom hij/zij het woonzorgcentrum verlaat. Opzegtermijn De eerste maand is een proefmaand. De opzegtermijn is dan 7 dagen.Vanaf de 2de maand spreekt men van […]

  Lees verder
 • Moet men een waarborg betalen bij de opname in een woonzorgcentrum?

  In de meeste woonzorgcentra wordt een waarborg gevraagd. Deze mag niet meer bedragen dan 30 maal de dagprijs en moet op een afzonderlijke rekening worden geplaatst. De intresten zijn bestemd voor de bewoner.

  Lees verder
 • Vrouw speelt spel met oudere vrouw

  Is er een terugbetaling van de mutualiteit?

  Er is geen tegemoetkoming van de mutualiteit in de dagprijs van een woonzorgcentrum. Er is wel een tussenkomst van de mutualiteit voor de doktersprestaties en geneesmiddelen.

  Lees verder
 • Kan het woonzorgcentrum de dagprijs vrij bepalen?

  Een nieuw woonzorgcentrum mag zijn prijs zelf bepalen en geeft dit door aan het E-loket van het Agenschap zorg- en Gezondheid. Binnen een bestaande voorziening kan de dagprijs alleen verhoogd of bepaald worden na goedkeuring van de minister (uitzondering: de jaarlijkse indexering). Ook de prijs van een supplement kan enkel verhoogd worden na goedkeuring van de minister.

  Lees verder
 • Hoe komt de dagprijs tot stand?

  Een woonzorgcentrum heeft uitgaven voor de volgende kostengroepen: personeelskosten: deze vormen de belangrijkste uitgavenpost en maken ongeveer 70% uit van de totale kosten werkingskosten zoals voeding, verzorgingsmateriaal, kantoorbenodigdheden, … uitrustingskosten zoals tilliften, hoog-laag-baden, kinesitherapieapparatuur, … enz … Een wwonzorgcentrum haalt zijn inkomsten uit de volgende bronnen: het zorgforfait (dit is gemeenschapsmaterie en kan verschillende zijn volgens […]

  Lees verder
 • Mag ik mijn huisdier meenemen?

  U mag in het woonzorgcentrum en assistentiewoning geen dieren houden die: hinderlijk zijn voor de bewoners; of een gevaar kunnen zijn voor de hygiëne in of rond het woonzorgcentrum. De meeste woonzorgcentra en assistentiewoningen laten niet toe dat u een huisdier houdt. Soms worden wel vissen of een vogel toegelaten.Toch geven sommige woonzorgcentra en assistentiewoningen […]

  Lees verder
 • Hoeveel kost een woonzorgcentrum?

  De dagprijs voor een één-persoonskamer in een woonzorgcentrum of een rust- en verzorgingstehuis ligt ongeveer tussen € 50,00 en € 70,00. Deze dagprijs is opgenomen in de overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcnetrum. De dagprijs omvat de kosten van huisvesting, de maaltijden, de verzorging en het incontinentiemateriaal. Daarnaast kunnen nog een aantal supplementen aangerekend […]

  Lees verder