Kan het woonzorgcentrum de dagprijs vrij bepalen?

Dagprijsbepaling in een woonzorgcentrum erkend door Agenschap Zorg- en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap

Een nieuw woonzorgcentrum mag zijn prijs zelf bepalen en geeft dit door aan het E-loket van het Agenschap zorg- en Gezondheid.

Binnen een bestaande voorziening kan de dagprijs alleen verhoogd of bepaald worden na goedkeuring van de minister (uitzondering: de jaarlijkse indexering). Ook de prijs van een supplement kan enkel verhoogd worden na goedkeuring van de minister.

Een verhoging gelijklopend aan de evolutie van de index moet enkel ter kennisgeving aan het E-loket meegedeeld worden.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-prijs-bepalen-en-melden-voor-een-nieuwe-dienst-of-een-nieuw-product-in-de-ouderenzorg

De voorziening zal 30 dagen voor de prijsverhoging een rondschrijven richten aan zijn bewoners. Vaak gebeurt dit met de afrekening van de maand voordien.

Dagprijsbepaling in een voorziening erkend door Iriscare van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woonzorgcentra kunnen voor nieuwe diensten of producten de prijzen vrij vastleggen.  De “Dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap” van Iriscare beperkt er zich dan toe de ontvangst te bevestigen van de kennisgeving van prijzen (met de vermelding “kennisgeving van een nieuwe dienst / een nieuw product”), die moet vergezeld gaan van een productbeschrijving (wanneer het om een kamer gaat: een beschrijving van de oppervlakte, interieur zoals douche, televisie, etc.) of van een dienstbeschrijving (bijvoorbeeld, een toeslag); de kennisgeving gebeurt tien dagen voor de prijzen van toepassing worden.

Nadien kunnen de woonzorgcentra geen prijsverhoging of margeverhoging toepassen zonder het voorafgaande goedkeuring van de ministers.

Er zijn twee procedures: een vereenvoudigde procedure om de indexering van de prijzen aan te vragen en een volledige procedure om een prijsverhoging die geen indexering is aan te vragen.

De “Dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap” bevestigt de ontvangst, kijkt het dossier na, werkt een voorstel van ministeriële beslissing uit die eerst wordt voorgelegd aan de technische commissie “Opvang van afhankelijkheid” (bij afwezigheid, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) en daarna aan de ministeriële kabinetten.

De voorziening zal 30 dagen voor de prijsverhoging een rondschrijven richten aan zijn bewoners. Vaak gebeurt dit met de afrekening van de maand voordien.

 • Allemaal digitaal?!

  Onze wereld digitaliseert razendsnel. Je bankzaken regelen, een afspraak met je huisarts maken, vlug wat online bestellen, ... Het is oh zo handig. Banken, overheden, diensten nemen de vlucht vooruit uit efficiëntie en/of om te besparen ... In het loket ben je niet echt welkom.

 • Gratis lessen Nederlands voor woonzorgcentra en hun medewerkers

  In samenwerking met Iriscare en CVO Brussel biedt het Huis van het Nederlands woonzorgcentra en hun medewerkers een uniek taaltraject met lessen op maat. De volgende gratis cursus loopt van december 2022 tot maart 2023, deels in het leslokaal en deels in het rusthuis. 

 • Art.is.t.Care

  Op woensdag 22 juni 2022 nodigt minister Benjamin Dalle u uit op een inspirerend infomoment over samenwerking tussen kunst- en woonzorgsector.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.

 • Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie

  Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie