Signalen

Signalen van ouderenmis(be)handeling

De problematiek van ouderenmis(be)handeling is meestal erg complex. Er zijn geen kant en klare oplossingen. Belangrijk is oplettend te zijn voor signalen of alarmtekens en deze signalen te bekijken binnen de specifieke situatie van de oudere.

Signalen bij het slachtoffer

 • oudere leeft erg geïsoleerd, heeft weinig sociale contacten
 • oudere ziet er onverzorgd of verwaarloosd uit
 • oudere heeft lichamelijke letsels (cfr. blauwe plekken)
 • oudere maakt angstige of depressieve indruk
 • oudere krijgt geen kans om iemand alleen te spreken
 • oudere gaat plots heel voorzichtig om met geld, wordt gierig
 • oudere mag eigen geld niet meer beheren
 • enz…

Opgelet! 1  signaal is niet altijd ouderenmis(be)handeling

Indien de pleger een verzorger is, kunnen er eveneens een aantal signalen aantonen dat de ouderen mis(be)handelt wordt :

Signalen bij de verzorger

 • Overbelasting van de verzorger. In deze situatie spreken we van “ontspoorde zorg”: de verzorger is vaak een vrouw die eveneens instaat voor de zorg van de partner, inwonende kinderen, kleinkinderen (sandwichgeneratie), of zelf persoonlijke problemen hebben.
 • Overbelasting van de professionele zorgverlener door te hoge werkdruk, te weinig personeel.
 • Onvoldoende kennis in de benadering van bepaalde ziektebeelden (bv. hoe omgaan met problemen van dementie, Alzheimer).
 • Verdrietige oude vrouw aan raam

  Wat is ouderenmis(be)handeling

  Wat is ouderenmis(be)handeling? Leer hier meer over het begrip oudermis(be)handeling en wat het juist allemaal inhoudt.

 • Oude man wordt op de vingers getikt door verzorgende

  Vormen van ouderenmis(be)handeling

  Klik hier om meer te weten te komen over de verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling.

 • Vrouw speelt spel met oudere vrouw

  Wat doen wij?

  Hier vindt u meer informatie over de werking van het Brussels meldpunt ouderenmis(be)handeling.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  Signalen

  Welke signalen en alarmtekens van ouderenmis(be)handeling kan u leren herkennen bij slachtoffer en verzorger? Leer er hier meer over.

 • Oude verdrietige man leunend op hand

  Risicotaxatie-instrument

  Ouderenmis(be)handeling is niet altijd makkelijk te detecteren. Om hulpverleners hierin te steunen werd het risicotaxatie-instrument van ouderenmis(be)handeling ontwikkeld.

 • Gloeilamp op krijtbord met ideewolkjes

  Vorming & sensibilisering

  Het Brussels Meldpunt biedt vorming en informatiesessies aan in het kader van sensibilisering en deskundigheidsbevordering. Lees er hier meer over.

 • Informatie op schoolbord

  Andere meldpunten

  Elke regio heeft zijn eigen meldpunt. Hier vindt u de contactgegevens van de verschillende meldpunten voor ouderenmis(be)handeling per regio.