Uw mutualiteit

Elke mutualiteit beschikt over een Dienst Maatschappelijk Werk.

De dienst garandeert een grondige eerste verkenning van uw hulpvraag. Samen met u en uw omgeving wordt gezocht naar de meest aangewezen hulp, rekening houdend met uw draagkracht en de keuzes die uzelf of uw omgeving maakt.

Directe hulp en ondersteuning

 • Informatie over mogelijkheden en ondersteuning in de thuiszorg.
 • Informatie en advies over sociale voordelen en voorzieningen.
 • Coördinatie van de thuiszorgdiensten.
 • Bespreking van noden op langere termijn.
 • Versterken van uw eigen mogelijkheden door bemiddeling en het inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het aanpassen van de woning.
 • Ontlasten van de mantelzorger door het inschakelen van onder meer oppas, personenalarm of kortverblijf.
 • Samen zoeken naar oplossingen indien thuiszorg moeilijk wordt of niet meer mogelijk is.
 • Oudere vrouw met verpleegster thuis

  Zorg aan huis

  Mensen die zolang mogelijk comfortabel en veilig in de eigen woning willen blijven wonen kunnen beroep doen op thuiszorg.

 • Ouder koppel. Mantelzorger met verzorgde

  Mantelzorg

  Mantelzorg is de zorg voor hulpbehoevenden door naasten. Dit brengt soms moeilijke situaties met zich mee. Hier vindt u informatie die de mantelzorger kan helpen bij zijn zorgtaak.

 • Oudere vrouw in herstelverblijf

  Palliatieve zorg

  Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden. Hier vindt u een overzicht van organisaties die werken rond het levenseinde.

 • Dementie

  Wat is dementie en welke symptomen kan u leren herkennen? Vind hier antwoord op al uw vragen rond dementie.

 • Uw mutualiteit

  Elke mutualiteit beschikt over een Dienst Maatschappelijk Werk.
  De dienst garandeert een grondige eerste verkenning van uw hulpvraag.