Zorg aan huis

Mensen willen zolang mogelijk comfortabel en veilig in de eigen woning blijven wonen. Hoe pak je dat aan? Wie contacteer je hiervoor? Wie kan je helpen?

In Brussel zijn verschillende diensten actief in de thuiszorg.

De eerstelijnszone BruZEL is een samenwerkend netwerk van Nederlandstalige partners actief in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad. Hieronder verstaan we de 19 Brusselse gemeenten, m.a.w. het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Missie

BruZEL zet in op buurtgerichte zorg en ondersteuning die taal, sector en bevoegdheid overschrijdend is. Op die manier bieden we zichtbare en maximaal toegankelijke zorg en ondersteuning aan elke Brusselaar.

Visie

Door te vertrekken van buurtgerichte zorg en ondersteuning zetten we de (kwetsbare) Brusselaar en zijn zorg- en/ of ondersteuningsvraag centraal.

Voor meer informatie kan je BruZel contacteren:

BruZel

Eerstelijnszone Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat doet een eerstelijnszone?

Eerstelijnszones zijn, in navolging van het eerstelijnsdecreet van de Vlaamse Overheid,  opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Een eerstelijnszone is een:

 • Geografisch afgebakend gebied;
 • Gevormd door 1 of meerdere gemeenten;
 • Aangestuurd door een zorgraad

Zorgcoördinatie versus casemanagement

Zorgcoördinatie en casemanagement. Twee begrippen die meer en meer gebruikt worden in de eerstelijnszorg. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide ?

 • Oudere vrouw met verpleegster thuis

  Zorg aan huis

  Mensen die zolang mogelijk comfortabel en veilig in de eigen woning willen blijven wonen kunnen beroep doen op thuiszorg.

 • Ouder koppel. Mantelzorger met verzorgde

  Mantelzorg

  Mantelzorg is de zorg voor hulpbehoevenden door naasten. Dit brengt soms moeilijke situaties met zich mee. Hier vindt u informatie die de mantelzorger kan helpen bij zijn zorgtaak.

 • Oudere vrouw in herstelverblijf

  Palliatieve zorg

  Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden. Hier vindt u een overzicht van organisaties die werken rond het levenseinde.

 • Dementie

  Wat is dementie en welke symptomen kan u leren herkennen? Vind hier antwoord op al uw vragen rond dementie.

 • Uw mutualiteit

  Elke mutualiteit beschikt over een Dienst Maatschappelijk Werk.
  De dienst garandeert een grondige eerste verkenning van uw hulpvraag.