Mantelzorg

Zorgt u voor een ander, zorg dan ook voor uzelf

Mantelzorg is de zorg voor (chronisch) zieken, minder-validen, hulpbehoevenden of  mensen met een verminderd zelfvermogen, door naasten. Dit kunnen zowel vrienden, buren, kennissen als familie zijn. Kenmerkend is dat er steeds een persoonlijke band is tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Het gaat vaak om langdurige en onbetaalde zorg, waarbij men de zorgbehoevende ondersteunt in het dagelijks leven. 

 • Mantelzorg gaat om extra zorg.
 • Als mantelzorger neem je taken over van iemand die dat zelf niet (meer) kan. Dat kan van alles zijn: huishoudelijke taken, persoonsverzorging, emotionele of administratieve ondersteuning.
 • Mantelzorg wordt niet verleend binnen het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.
 • Mantelzorg wordt gegeven door één of meerdere personen. Eén zorgbehoevende persoon kan meerdere mantelzorgers hebben.
 • Mantelzorg vloeit voort uit de sociaal-emotionele relatie die iemand heeft met de persoon voor wie hij zorgt. Anders gezegd: als mantelzorger heb je met diegene voor wie je zorgt een persoonsgebonden relatie. Je houdt van die persoon en je voelt je moreel verplicht om de zorg op te nemen. Die band tussen jullie was er ook al voor er van een zorgsituatie sprake was.
 • Mantelzorg is geen synoniem voor thuiszorg. Je kan best ook mantelzorger zijn voor iemand die in een residentiële setting verblijft, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum.
 • En ten slotte nog dit. Meestal kies je er niet echt bewust voor om mantelzorger te worden. Iemand uit je omgeving heeft op een bepaald ogenblik hulp nodig en bijna automatisch steek jij je hand uit, omdat die persoon belangrijk voor je is. 

 

Het Vlaams Mantelzorgplatform is een samenwerkingsverband tussen zes erkende mantelzorgverenigingen in Vlaanderen:

Hun doel is informatie, motivatie en inspiratie te geven die de mantelzorger kan helpen bij zijn zorgtaak.

Met al je vragen over mantelzorg, hulp aan huis of premies, kan je hier terecht:

Vlaams Mantelzorgplatform

Voor Brussel:

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg


Aidants Proches Bruxelles

 • Oudere vrouw met verpleegster thuis

  Zorg aan huis

  Mensen die zolang mogelijk comfortabel en veilig in de eigen woning willen blijven wonen kunnen beroep doen op thuiszorg.

 • Ouder koppel. Mantelzorger met verzorgde

  Mantelzorg

  Mantelzorg is de zorg voor hulpbehoevenden door naasten. Dit brengt soms moeilijke situaties met zich mee. Hier vindt u informatie die de mantelzorger kan helpen bij zijn zorgtaak.

 • Oudere vrouw in herstelverblijf

  Palliatieve zorg

  Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden. Hier vindt u een overzicht van organisaties die werken rond het levenseinde.

 • Dementie

  Wat is dementie en welke symptomen kan u leren herkennen? Vind hier antwoord op al uw vragen rond dementie.

 • Uw mutualiteit

  Elke mutualiteit beschikt over een Dienst Maatschappelijk Werk.
  De dienst garandeert een grondige eerste verkenning van uw hulpvraag.