Nuttige adressen

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Koning Albert II-laan 35/37, 1030 Brussel

Tegenmoetkoming Hulp aan Bejaarden

PRIJZENREGLEMENTERING

Woonzorgcentra met een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap

Woonzorgcentra met een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap

Woonzorgcentra met een erkenning van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Woonzorgcentra met een erkenning van Iriscare

TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN MET EEN HANDICAP

Voor inwoners van het Brussels hoofdstedelijk Gewest:

FOD Sociale Zekerheid – My handicap

Meer informatie

Hulp bij het indienen van een aanvraag of het raadplegen van je dossier
Wil je hulp bij het indienen van een aanvraag of het consulteren van je dossier? Dat kan op verschillende manieren:

 • Ken je je pincode? Dan kan een familielid of kennis met jouw eID en pincode de aanvraag helpen indienen. Je kunt ook terecht bij je gemeente of OCMW. De adressen waar je in jouw buurt terecht kan vind je op handicap.belgium.be. De medewerkers van deze instanties kunnen de aanvraag voor jou doen, ook als je je pincode niet kent.
 • Ook de sociaal assistenten van de DG Personen met een handicap helpen je graag. Een lijst van zitdagen in jouw buurt vind je op handicap.belgium.be Via het contactformulier  kan je ook een afspraak maken. Onze medewerkers kunnen voor jou de aanvraag doen, ook als je je pincode niet kent.
 • Ook de meeste ziekenfondsen kunnen je verder helpen.
 • In bepaalde gevallen is een volmacht mogelijk waardoor iemand uit je omgeving de aanvraag kan indienen met zijn eigen e-ID. Dit is ook mogelijk voor ouders van kinderen die bijv. zelf nog geen kids-id hebben. Meer informatie vind je op de website van de DG Personen met een handicap: Hoe kan ik iemand helpen bij de aanvraag?

Voor inwoners van Vlaanderen

Vlaamse Sociale Bescherming

Andere links

Brusselse Lokale dienstencentra

BOp - Brussels Ouderenplatform

Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Expertisecentrum Dementie Brussel - Broes

Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Accolage

Accolage is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

CAW Brussel – Slachtofferhulp

Munthofstraat 133, 1060 Brussel

CGG Brussel

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Elder CGG Brussel

Deelwerking Kruidtuin

Ecoute Seniors, La maltraitance; parlons-en

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Huis voor Gezondheid

Lakensestraat 76 bus 7, 1000 Brussel

Kenniscentrum WWZ (Wonen Welzijn Zorg) vzw

Lakensestraat 76 bus 2, 1000 Brussel

Kompanie@Home

Thuisbegeleiding voor ouderen

Medische encyclopedie Medipedia

Ziekte-encyclopedie

Okra-Zorgrecht

Vereniging van zorggebruikers en mantelzorgers

Patientenrechten – Federale Ombudsdienst

Respect Senior

Klachten over thuissituaties en ouderenvoorzieningen in Wallonië

Valpreventie

Samen voor valpreventie

Vlaams Mantelzorgplatform

Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling

Bent u hulpverlener, thuisverpleegkundige, verzorgende, arts, politie, medewerker van een hulpverleningsorganisatie,… dan kan u rechtstreeks contact opnemen met het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling.

Visserij 153, 9000 Gent

Ouderengids

Gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft

Rainbow Ambassadors

Geven LGTBQI+senioren een stem

 • Stapel papieren

  Normen

  De rusthuizen en RVT’s moeten aan een aantal voorwaarden en normen voldoen om een erkenning te bekomen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn twee verschillende regelgevingen van toepassing; Ontdek ze hier.

 • Veelgestelde vragen

  Hier krijgt u een overzicht van vragen die ons vaak gesteld worden. Voor andere vragen mag u ons zeker contacteren.

 • Rechten en plichten

  Hier vindt u informatie over alle juridische onderwerpen rond de oudere in een voorziening.

 • Fronsende oude vrouw

  Klachten

  Zit u met vragen, bevindt u zich in een moeilijke situatie of denkt u eraan een klacht in te dienen? Praat erover!

 • Feedback

  Inspectiediensten

  Klik hier voor de contactgegevens van de verschillende inspectiediensten van ouderenvoorzieningen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

 • Landkaart met punaises

  Nuttige adressen

  Hier vindt u links en nuttige adressen in verband met sociale bescherming, prijzenreglementering en tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden met een handicap.

 • Informatie op schoolbord

  Andere informatiecentra

  Op zoek in een andere regio? Kijk hier voor contactgegevens van organisaties die helpen bij het zoeken naar rusthuizen in andere regio's.