Advies bij uw keuze

Bij de zoektocht naar een woonzorgcentrum staat ‘de vraag van de oudere’ centraal. Het toekomstige woonzorgcentrum wordt de ‘leefomgeving’ die de ‘thuis’ vervangt.

Het is evident dat deze keuze niet zomaar mag gebeuren, doch grondig voorbereid moet worden.

Iedere voorziening is verschillend, dit niet alleen qua prijs en wooncomfort, doch ook betreffende de architectuur en infrastructuur, het leefklimaat, de zorgverlening,enz… Het is bijgevolg belangrijk dat de (juiste) persoon in de juiste instelling opgenomen wordt.
Bij het kiezen van een woonzorgcentrum moet men niet alleen een zicht hebben op de inrichting van de voorziening, de kwaliteit van de maaltijden en de vriendelijkheid van het personeel, maar ook een beeld hebben van het respect voor de privacy en de autonomie, de animatie, de informatieverstrekking, de relatie met de familie en de buurt, enz…

Alvorens een keuze te maken is het belangrijk:

 • Contact op te nemen met Home-Info voor uitgebreid advies over de werking van de voorziening en de dienst- en zorgverlening
 • Geen overhaaste beslissing te nemen maar verschillende voorzieningen te bezoeken en deze met elkaar te vergelijken

Bij het bezoek aan de voorziening

 • Maak vooraf een lijstje met alle aandachtspunten en vragen die men wil bespreken
  Voorbeeld van lijst:  aandachtspunten bezoek rusthuis 2020 (pdf)
 • Heb aandacht voor de houding/visie van directie en personeel
 • Tracht een gesprek te hebben met enkele bewoners
 • Vraag een uitgebreide rondleiding in de voorziening en beperk uw bezoek niet tot de enige vrije kamer
 • Oudere man met wandelstok met helpende hand

  Advies bij uw keuze

  Enkele belangrijke punten waarmee rekening gehouden moet worden bij de keuze van een rusthuis. Home-Info helpt u graag verder in uw zoektocht.

 • Oudere man in dagcentrum

  Dagcentrum

  Hier vindt u alle dagcentra in Brussel en de Vlaamse rand terug. Een dagcentrum biedt opvang aan personen vanaf 60 jaar die nog thuis wonen.

 • Glimlachende oude vrouw

  CADO

  Hier vindt u een overzicht van alle collectieve autonome dagopvangcentra in Vlaanderen terug.

 • Man in rolstoel met verpleegster

  Dagverzorgingscentrum

  Op zoek naar een plek waar u een aantal keer per week terecht kan voor opvang en verzorging? Hier vindt u een lijst van dagverzorgingscentra in Brussel en de Vlaamse rand.

 • Oudere man wordt uit bed geholpen door verpleegster

  Kortverblijf

  Kortverblijf is een tijdelijke opvang van een zorgbehoevende persoon in een rusthuis. Hij/zij maakt er gebruik van alle diensten waar ook de vaste bewoners gebruik van maken: maaltijden, verzorging, animatie, kinésitherapie.

 • Oudere vrouw in herstelverblijf

  Herstelverblijf

  Mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis of herstellen van een zware aandoening of ongeval, kunnen in een centrum voor herstelverblijf terecht voor opvang, verzorging en revalidatie. Meer info vind je hier.

 • Ouder koppel geniet van uitzicht op meer

  Assistentiewoning

  Een assistentiewoning is een woning aangepast aan de noden van het ouder worden. Als 65-plusser kunt u er zelfstandig wonen, ook wanneer het wat moeilijker gaat.

 • Groep oudere vrouwen op een bankje

  Andere woonvormen

  Naast de traditionele woonvormen zijn er in Brussel nog enkele alternatieve woonvormen voor ouderen: Abbeyfield wonen, kangoeroewonen, clusterwonen, groepswonen en aanleunwoningen.

 • Vrouw en zorgkundige wandelen door de gang

  Woonzorgcentrum

  Een woonzorgcentrum is een voorziening die bestaat uit één of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanant verblijven, in een thuisvervangend milieu huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden.

 • Nachthulp

  Nachtopvang is een vorm van dienstverlening waarbij een oudere die thuis verzorgd wordt ’s nachts kan opgevangen worden.

 • Vrouw met rollator

  Revalidatie

  Revalidatie gebeurt meestal in een ziekenhuis. De revalidatieziekenhuizen bieden gespecialiseerde en multidisciplinaire revalidatie aan voor complexe aandoeningen.