Is er een terugbetaling van de mutualiteit?

Langdurig verblijf

Er is geen tegemoetkoming van de mutualiteit in de dagprijs van een woonzorgcentrum. Er is wel een tussenkomst van de mutualiteit voor de doktersprestaties en geneesmiddelen.

Kortverblijf

Onder bepaalde voorwaarde kan men bij een opname in een centrum voor kortverblijf een tegemoetkoming krijgen van de mutualiteit. De bedragen en voorwaarden zijn verschillend volgens de mutualiteit waarbij men aangesloten is.

Bij een opname in kortverblijf vraagt u best naar de voorwaarden van tegemoekoming bij uw eigen mutualiteit.

Heeft een woonzorgcentrum geen erkenning voor kortverblijf dan kan het zijn dat de mutualiteit geen tussenkomst geeft voor dit verblijf. Neem dus zeker eerst contact op met je mutualiteit om dit na te vragen voor u een keuze maakt.

 • Allemaal digitaal?!

  Onze wereld digitaliseert razendsnel. Je bankzaken regelen, een afspraak met je huisarts maken, vlug wat online bestellen, ... Het is oh zo handig. Banken, overheden, diensten nemen de vlucht vooruit uit efficiëntie en/of om te besparen ... In het loket ben je niet echt welkom.

 • Gratis lessen Nederlands voor woonzorgcentra en hun medewerkers

  In samenwerking met Iriscare en CVO Brussel biedt het Huis van het Nederlands woonzorgcentra en hun medewerkers een uniek taaltraject met lessen op maat. De volgende gratis cursus loopt van december 2022 tot maart 2023, deels in het leslokaal en deels in het rusthuis. 

 • Art.is.t.Care

  Op woensdag 22 juni 2022 nodigt minister Benjamin Dalle u uit op een inspirerend infomoment over samenwerking tussen kunst- en woonzorgsector.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.

 • Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie

  Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie