Wat is een incontinentiekorting?

Het incontinentiemateriaal is inbegrepen in de dagprijs van het woonzorgcentrum.

Het RIZIV voorzag een korting op het incontinentiemateriaal voor elke bewoner voor elke dag van huisvesting. Deze maatregel is ingegaan in januari 2011.

Vanaf 1 januari 2019 behoort ouderenzorg, ten gevolge van de zesde staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten: Het Agentschap voor zorg en gezondheid in Vlaanderen, Iriscare in Brussel en Aviq in Wallonië.

In alle gewesten bedraagt de incontinentiekorting vanaf 1/9/2018 0,34 EUR.

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.