Wat is lastgeving/gevolmachtigde vertegenwoordiger?

Sommige ouderen worden in die mate zorgbehoevend dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun eigen financiële middelen te beheren.
Op dat moment kan een gevolmachtigde vertegenwoordiger aangeduid worden. Dit is een persoon die de volmacht krijgt om rechtshandelingen in naam van de oudere te verrichten of om het beheer van het totale vermogen op zich te nemen.
De oudere behoudt wel de volledige beslissingsbevoegdheid. Een volmacht is niet meer geldig als de oudere niet meer bekwaam is.
Men kan wel vooraf een volmacht opstellen die blijft gelden als de oudere onbekwaam wordt. Hier spreekt men van de buitengerechtelijke volmacht of lastgeving. Registratie is hier verplicht. Dit kan gebeuren met hulp van de notaris die dan ook instaat voor de registratie of via het vredegerecht.

Een lastgeving is een contract waarbij een persoon (volmachtgever of lastgever) aan een ander persoon (volmachtdrager of lasthebber) de opdracht geeft in zijn naam één of meer juridische handelingen te stellen. Deze volmacht kan algemeen zijn of bijzonder (vb beheer bankrekeningen, …) De lasthebber kan het huis of andere onroerende goederen enkel verkopen als dit in de notariële akte opgenomen is waardoor de lasthebber het beschikkingsrecht krijgt over de onroerende goederen.

De oudere kan altijd de lastgeving stopzetten of intrekken en moet hiervoor geen verantwoording afleggen.

In maart 2017 kwam een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications of hier downloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

 • Oude vrouw met handen in het haar

  KCE publiceert rapport Ouderenmis(be)handeling

  In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Vandaag publiceert het een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering, en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken.

 • Oude verdrietige man leunend op hand

  Amnesty International

  Van maart tot oktober 2020, tijdens de eerste periode van de Covid-19-uitbraak, hebben de Belgische autoriteiten de mensenrechten geschonden van bewoners van woonzorgcentra. Onder meer het recht op leven, het recht op gezondheid en het verbod op discriminatie werd met voeten getreden. 

 • Tania Dekens vertelt over Iriscare

  De tweede coronagolf bezorgt Tania Dekens, leidend ambtenaar bij de Brusselse welzijnsinstelling Iris­care, kopzorgen. Tania Dekens vertelt.

 • Zorg en zoveel meer

  Met deze nationale sensibiliseringscampagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen.

 • BrusselsHelps blijft helpen

  Na een onverwachte geboorte in maart is BrusselsHelps klaar om het ouderlijke huis te verlaten. VGC, Cocof en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven de fakkel door aan Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, Buurtpensioen en Muntpunt.