Wat is lastgeving/gevolmachtigde vertegenwoordiger?

Sommige ouderen worden in die mate zorgbehoevend dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun eigen financiële middelen te beheren.
Op dat moment kan een gevolmachtigde vertegenwoordiger aangeduid worden. Dit is een persoon die de volmacht krijgt om rechtshandelingen in naam van de oudere te verrichten of om het beheer van het totale vermogen op zich te nemen.
De oudere behoudt wel de volledige beslissingsbevoegdheid. Een volmacht is niet meer geldig als de oudere niet meer bekwaam is.
Men kan wel vooraf een volmacht opstellen die blijft gelden als de oudere onbekwaam wordt. Hier spreekt men van de buitengerechtelijke volmacht of lastgeving. Registratie is hier verplicht. Dit kan gebeuren met hulp van de notaris die dan ook instaat voor de registratie of via het vredegerecht.

Een lastgeving is een contract waarbij een persoon (volmachtgever of lastgever) aan een ander persoon (volmachtdrager of lasthebber) de opdracht geeft in zijn naam één of meer juridische handelingen te stellen. Deze volmacht kan algemeen zijn of bijzonder (vb beheer bankrekeningen, …) De lasthebber kan het huis of andere onroerende goederen enkel verkopen als dit in de notariële akte opgenomen is waardoor de lasthebber het beschikkingsrecht krijgt over de onroerende goederen.

De oudere kan altijd de lastgeving stopzetten of intrekken en moet hiervoor geen verantwoording afleggen.

In maart 2017 kwam een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications of hier downloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

 • Allemaal digitaal?!

  Onze wereld digitaliseert razendsnel. Je bankzaken regelen, een afspraak met je huisarts maken, vlug wat online bestellen, ... Het is oh zo handig. Banken, overheden, diensten nemen de vlucht vooruit uit efficiëntie en/of om te besparen ... In het loket ben je niet echt welkom.

 • Gratis lessen Nederlands voor woonzorgcentra en hun medewerkers

  In samenwerking met Iriscare en CVO Brussel biedt het Huis van het Nederlands woonzorgcentra en hun medewerkers een uniek taaltraject met lessen op maat. De volgende gratis cursus loopt van december 2022 tot maart 2023, deels in het leslokaal en deels in het rusthuis. 

 • Art.is.t.Care

  Op woensdag 22 juni 2022 nodigt minister Benjamin Dalle u uit op een inspirerend infomoment over samenwerking tussen kunst- en woonzorgsector.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.

 • Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie

  Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie