Wat is een vertrouwenspersoon?

Naast een gevolmachtigde vertegenwoordiger kun je ook een vertrouwenspersoon aanstellen.

Als je bezittingen toevertrouwd zijn aan een gevolmachtigde vertegenwoordig, heb je het recht je te laten helpen en bij te staan door een vertrouwenspersoon die je zelf gekozen hebt of die, bij gebrek daaraan, aangeduid werd door de vrederechter.

De oudere zelf of een derde die in diens belang handelt (bv een familielid) kan een vertrouwenspersoon voorstellen aan de vrederechter. De aanduiding gebeurt na een verzoek aan de vrederechter (bij aanvang van of tijdens het tijdelijk beheer).

Een vertrouwenspersoon heeft als taak:

 • toezicht op de uitoefening van het beheer door de gevolmachtigde vertegenwoordiger,
 • vertegenwoordiging van de oudere,
 • belangenverdediging van de oudere,

De vertrouwenspersoon krijgt inzage van het volledig beheer en heeft het recht gehoord te worden door de vrederechter

De vertrouwenspersoon wordt gezien als de brug tussen de gevolmachtigde vertegenwoordiger en de beschermde persoon in geval van een externe, professionele bewindvoerder.

In maart 2017 kwam een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications
of hier dowloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

 • 2-delige webinar Ouderenmis(be)handeling: 16 November

  Op 16 november 2021, tijdens de Week van de Ouderen organiseert VLOCO een 2-delige webinarreeks over ouderenmis(be)handeling.

 • Forum BruZEL

  Wil je graag mee nadenken over de toekomstige acties en plannen van BruZEL? Heb je tips of ideeën waarmee het team van BruZEL en de Zorgraad misschien aan de slag kan?
  Neem dan deel aan hun jaarlijks Forum en denk mee over de toekomst van BruZEL!

 • JAARLIJKS COLLOQUIUM

  In het kader van de werelddag van de ouderen, organiseert de coördinatie VZW Infor-Homes/Home-Info een moment van reflectie.
  De voorbije periode van Covid en de sanitaire crisis heeft ons sterk doen nadenken over de mentale gezondheid van ouderen. Individueel heeft eenieder zich sterk moeten aanpassen aan een bijzondere situatie, zelfs wanneer dit thema reeds voorheen aanwezig was.

 • *** NIEUW PRAATCAFÉ DEMENTIE***

  Donderdag 28 oktober | 19u
  prof. Jan Vande Moortel over Beschermingsmaatregelen, over de mogelijkheden van zorgvolmachten en bewindvoering.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.