Wat is een vertrouwenspersoon?

Naast een gevolmachtigde vertegenwoordiger kun je ook een vertrouwenspersoon aanstellen.

Als je bezittingen toevertrouwd zijn aan een gevolmachtigde vertegenwoordig, heb je het recht je te laten helpen en bij te staan door een vertrouwenspersoon die je zelf gekozen hebt of die, bij gebrek daaraan, aangeduid werd door de vrederechter.

De oudere zelf of een derde die in diens belang handelt (bv een familielid) kan een vertrouwenspersoon voorstellen aan de vrederechter. De aanduiding gebeurt na een verzoek aan de vrederechter (bij aanvang van of tijdens het tijdelijk beheer).

Een vertrouwenspersoon heeft als taak:

 • toezicht op de uitoefening van het beheer door de gevolmachtigde vertegenwoordiger,
 • vertegenwoordiging van de oudere,
 • belangenverdediging van de oudere,

De vertrouwenspersoon krijgt inzage van het volledig beheer en heeft het recht gehoord te worden door de vrederechter

De vertrouwenspersoon wordt gezien als de brug tussen de gevolmachtigde vertegenwoordiger en de beschermde persoon in geval van een externe, professionele bewindvoerder.

In maart 2017 kwam een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications
of hier dowloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

 • Oude vrouw met handen in het haar

  KCE publiceert rapport Ouderenmis(be)handeling

  In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Vandaag publiceert het een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering, en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken.

 • Oude verdrietige man leunend op hand

  Amnesty International

  Van maart tot oktober 2020, tijdens de eerste periode van de Covid-19-uitbraak, hebben de Belgische autoriteiten de mensenrechten geschonden van bewoners van woonzorgcentra. Onder meer het recht op leven, het recht op gezondheid en het verbod op discriminatie werd met voeten getreden. 

 • Tania Dekens vertelt over Iriscare

  De tweede coronagolf bezorgt Tania Dekens, leidend ambtenaar bij de Brusselse welzijnsinstelling Iris­care, kopzorgen. Tania Dekens vertelt.

 • Zorg en zoveel meer

  Met deze nationale sensibiliseringscampagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen.

 • BrusselsHelps blijft helpen

  Na een onverwachte geboorte in maart is BrusselsHelps klaar om het ouderlijke huis te verlaten. VGC, Cocof en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven de fakkel door aan Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, Buurtpensioen en Muntpunt.