Wat is een vertrouwenspersoon?

Naast een gevolmachtigde vertegenwoordiger kun je ook een vertrouwenspersoon aanstellen.

Als je bezittingen toevertrouwd zijn aan een gevolmachtigde vertegenwoordig, heb je het recht je te laten helpen en bij te staan door een vertrouwenspersoon die je zelf gekozen hebt of die, bij gebrek daaraan, aangeduid werd door de vrederechter.

De oudere zelf of een derde die in diens belang handelt (bv een familielid) kan een vertrouwenspersoon voorstellen aan de vrederechter. De aanduiding gebeurt na een verzoek aan de vrederechter (bij aanvang van of tijdens het tijdelijk beheer).

Een vertrouwenspersoon heeft als taak:

 • toezicht op de uitoefening van het beheer door de gevolmachtigde vertegenwoordiger,
 • vertegenwoordiging van de oudere,
 • belangenverdediging van de oudere,

De vertrouwenspersoon krijgt inzage van het volledig beheer en heeft het recht gehoord te worden door de vrederechter

De vertrouwenspersoon wordt gezien als de brug tussen de gevolmachtigde vertegenwoordiger en de beschermde persoon in geval van een externe, professionele bewindvoerder.

In maart 2017 kwam een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications
of hier dowloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.