Wat als ik de prijs van het woonzorgcentrum niet kan betalen?

Als de oudere geen woonzorgcentrum kan betalen kan hij een beroep doen op het OCMW van de gemeente waar hij het laatst gedomicilieerd is voor de opname.

Het OCMW zal een tussenkomst verlenen indien na een sociaal en financieel onderzoek blijkt dat de eigen middelen van de oudere niet volstaan.

Alvorens een tussenkomst te verlenen zal het OCMW nagaan in hoeverre de verblijfskosten kunnen teruggevorderd worden van de onderhoudsplichtigen.

Onderhoudsplichtig zijn onder meer de echtgenoot of echtgenote, de kinderen en schoonkinderen.

Ook kan het OCMW een hypothecaire inschrijving nemen op de onroerende goederen van de oudere.

De voorwaarden van financiering van het verblijf  kan verschillen van OCMW tot OCMW.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  KCE publiceert rapport Ouderenmis(be)handeling

  In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Vandaag publiceert het een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering, en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken.

 • Oude verdrietige man leunend op hand

  Amnesty International

  Van maart tot oktober 2020, tijdens de eerste periode van de Covid-19-uitbraak, hebben de Belgische autoriteiten de mensenrechten geschonden van bewoners van woonzorgcentra. Onder meer het recht op leven, het recht op gezondheid en het verbod op discriminatie werd met voeten getreden. 

 • Tania Dekens vertelt over Iriscare

  De tweede coronagolf bezorgt Tania Dekens, leidend ambtenaar bij de Brusselse welzijnsinstelling Iris­care, kopzorgen. Tania Dekens vertelt.

 • Zorg en zoveel meer

  Met deze nationale sensibiliseringscampagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen.

 • BrusselsHelps blijft helpen

  Na een onverwachte geboorte in maart is BrusselsHelps klaar om het ouderlijke huis te verlaten. VGC, Cocof en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven de fakkel door aan Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, Buurtpensioen en Muntpunt.