Wat als ik de prijs van het woonzorgcentrum niet kan betalen?

Als de oudere geen woonzorgcentrum kan betalen kan hij een beroep doen op het OCMW van de gemeente waar hij het laatst gedomicilieerd is voor de opname.

Het OCMW zal een tussenkomst verlenen indien na een sociaal en financieel onderzoek blijkt dat de eigen middelen van de oudere niet volstaan.

Alvorens een tussenkomst te verlenen zal het OCMW nagaan in hoeverre de verblijfskosten kunnen teruggevorderd worden van de onderhoudsplichtigen.

Onderhoudsplichtig zijn onder meer de echtgenoot of echtgenote, de kinderen en schoonkinderen.

Ook kan het OCMW een hypothecaire inschrijving nemen op de onroerende goederen van de oudere.

De voorwaarden van financiering van het verblijf  kan verschillen van OCMW tot OCMW.

 • Allemaal digitaal?!

  Onze wereld digitaliseert razendsnel. Je bankzaken regelen, een afspraak met je huisarts maken, vlug wat online bestellen, ... Het is oh zo handig. Banken, overheden, diensten nemen de vlucht vooruit uit efficiëntie en/of om te besparen ... In het loket ben je niet echt welkom.

 • Gratis lessen Nederlands voor woonzorgcentra en hun medewerkers

  In samenwerking met Iriscare en CVO Brussel biedt het Huis van het Nederlands woonzorgcentra en hun medewerkers een uniek taaltraject met lessen op maat. De volgende gratis cursus loopt van december 2022 tot maart 2023, deels in het leslokaal en deels in het rusthuis. 

 • Art.is.t.Care

  Op woensdag 22 juni 2022 nodigt minister Benjamin Dalle u uit op een inspirerend infomoment over samenwerking tussen kunst- en woonzorgsector.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.

 • Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie

  Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie