Wat is een Katzschaal?

De KATZ-schaal is een evaluatieformulier, veelal gebruikt door de thuisverpleging en rust-en verzorgingstehuizen om de zorgbehoevendheid van hun patiënten, in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), te meten. Het formulier moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer of door de verpleegkundige.

Daarbij wordt gekeken naar zes belangrijke elementen:

 • zich wassen
 • zich kleden
 • zich verplaatsen
 • toiletbezoek (met of zonder hulp)
 • incontinentie
 • eten

Voor elke activiteit wordt een score gegeven naargelang de hulp die de bewoner daarbij nodig heeft. Bijkomend worden soms ook orientatie in tijd of ruimte, rusteloosheid, woonsituatie, aanwezigheid van mantelzorg en comfort, enz. gemeten.

De Katz-schaal wordt gebruikt bij een aanvraag tot opname in een dagverzoringscentrum, in een woonzorgcentrum en in een rust-en verzorgingstehuis.

Als bewoner kan men behoren tot één van de volgende catergorieën: categorie O; catergorie A; categrorie B; categorie C, categorie Cd en categorie D. Van Categorie B tot en met categorie D kan men opgenomen worden in een rust- en verzorgingstehuis. Personen die een categorie O of A scoren hebben gemakkelijk toegang tot een woonzorgcentrum zonder RVT-erkenning.

In de sector van de thuisverpleging, bepaalt de mate van zorgafhankelijkheid vaak de hoeveelheid hulp die een patiënt kan krijgen en de financiele bijdrage die hij/zij hiervoor dient te betalen.
Ook bij de toekenning van gemeentelijk mantelzorgpremies, de forfaitaire tussenkomst voor chronische zieken en de tussenkomst voor incontinentiemateriaal wordt soms gebruik gemaakt van de Katz-schaal.

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 2012 werd een besluit bekend gemaakt over de wijziging van het Ministrieel Besluit van 6/11/2003: financiering van de nieuwe categorie D in de ROB’s en RVT’s.

Katzschaal met D-profiel – nieuwe reglementering 05/12/2012
Katzschaal met D-profiel

Het agentschap voor Zorg en Gezondheid gebruikt de term ‘Katzschaal’ niet meer, maar spreekt nu over Indicatiestelling. Meer informatie vind je hier.

Formulieren:
Formulier indicatiestelling – Voor wzc in Vlaanderen
Formulier Katz-schaal Iriscare – Voor wzc in Brussel

 

 • Oude vrouw met handen in het haar

  KCE publiceert rapport Ouderenmis(be)handeling

  In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Vandaag publiceert het een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering, en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken.

 • Oude verdrietige man leunend op hand

  Amnesty International

  Van maart tot oktober 2020, tijdens de eerste periode van de Covid-19-uitbraak, hebben de Belgische autoriteiten de mensenrechten geschonden van bewoners van woonzorgcentra. Onder meer het recht op leven, het recht op gezondheid en het verbod op discriminatie werd met voeten getreden. 

 • Tania Dekens vertelt over Iriscare

  De tweede coronagolf bezorgt Tania Dekens, leidend ambtenaar bij de Brusselse welzijnsinstelling Iris­care, kopzorgen. Tania Dekens vertelt.

 • Zorg en zoveel meer

  Met deze nationale sensibiliseringscampagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen.

 • BrusselsHelps blijft helpen

  Na een onverwachte geboorte in maart is BrusselsHelps klaar om het ouderlijke huis te verlaten. VGC, Cocof en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven de fakkel door aan Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, Buurtpensioen en Muntpunt.