Wat is een Katzschaal?

De KATZ-schaal is een evaluatieformulier, veelal gebruikt door de thuisverpleging en rust-en verzorgingstehuizen om de zorgbehoevendheid van hun patiënten, in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), te meten. Het formulier moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer of door de verpleegkundige.

Daarbij wordt gekeken naar zes belangrijke elementen:

 • zich wassen
 • zich kleden
 • zich verplaatsen
 • toiletbezoek (met of zonder hulp)
 • incontinentie
 • eten

Voor elke activiteit wordt een score gegeven naargelang de hulp die de bewoner daarbij nodig heeft. Bijkomend worden soms ook orientatie in tijd of ruimte, rusteloosheid, woonsituatie, aanwezigheid van mantelzorg en comfort, enz. gemeten.

De Katz-schaal wordt gebruikt bij een aanvraag tot opname in een dagverzoringscentrum, in een woonzorgcentrum en in een rust-en verzorgingstehuis.

Als bewoner kan men behoren tot één van de volgende catergorieën: categorie O; catergorie A; categrorie B; categorie C, categorie Cd en categorie D. Van Categorie B tot en met categorie D kan men opgenomen worden in een rust- en verzorgingstehuis. Personen die een categorie O of A scoren hebben gemakkelijk toegang tot een woonzorgcentrum zonder RVT-erkenning.

In de sector van de thuisverpleging, bepaalt de mate van zorgafhankelijkheid vaak de hoeveelheid hulp die een patiënt kan krijgen en de financiele bijdrage die hij/zij hiervoor dient te betalen.
Ook bij de toekenning van gemeentelijk mantelzorgpremies, de forfaitaire tussenkomst voor chronische zieken en de tussenkomst voor incontinentiemateriaal wordt soms gebruik gemaakt van de Katz-schaal.

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 2012 werd een besluit bekend gemaakt over de wijziging van het Ministrieel Besluit van 6/11/2003: financiering van de nieuwe categorie D in de ROB’s en RVT’s.

Katzschaal met D-profiel – nieuwe reglementering 05/12/2012
Katzschaal met D-profiel

Het agentschap voor Zorg en Gezondheid gebruikt de term ‘Katzschaal’ niet meer, maar spreekt nu over Indicatiestelling. Meer informatie vind je hier.

Formulieren:
Formulier indicatiestelling – Voor wzc in Vlaanderen
Formulier Katz-schaal Iriscare – Voor wzc in Brussel

 

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.