Wat is een Katzschaal?

De KATZ-schaal is een evaluatieformulier, veelal gebruikt door de thuisverpleging en rust-en verzorgingstehuizen om de zorgbehoevendheid van hun patiënten, in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), te meten. Het formulier moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer of door de verpleegkundige.

Daarbij wordt gekeken naar zes belangrijke elementen:

 • zich wassen
 • zich kleden
 • zich verplaatsen
 • toiletbezoek (met of zonder hulp)
 • incontinentie
 • eten

Voor elke activiteit wordt een score gegeven naargelang de hulp die de bewoner daarbij nodig heeft. Bijkomend worden soms ook orientatie in tijd of ruimte, rusteloosheid, woonsituatie, aanwezigheid van mantelzorg en comfort, enz. gemeten.

De Katz-schaal wordt gebruikt bij een aanvraag tot opname in een dagverzoringscentrum, in een woonzorgcentrum en in een rust-en verzorgingstehuis.

Als bewoner kan men behoren tot één van de volgende catergorieën: categorie O; catergorie A; categrorie B; categorie C, categorie Cd en categorie D. Van Categorie B tot en met categorie D kan men opgenomen worden in een rust- en verzorgingstehuis. Personen die een categorie O of A scoren hebben gemakkelijk toegang tot een woonzorgcentrum zonder RVT-erkenning.

In de sector van de thuisverpleging, bepaalt de mate van zorgafhankelijkheid vaak de hoeveelheid hulp die een patiënt kan krijgen en de financiele bijdrage die hij/zij hiervoor dient te betalen.
Ook bij de toekenning van gemeentelijk mantelzorgpremies, de forfaitaire tussenkomst voor chronische zieken en de tussenkomst voor incontinentiemateriaal wordt soms gebruik gemaakt van de Katz-schaal.

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 2012 werd een besluit bekend gemaakt over de wijziging van het Ministrieel Besluit van 6/11/2003: financiering van de nieuwe categorie D in de ROB’s en RVT’s.

Katzschaal met D-profiel – nieuwe reglementering 05/12/2012
Katzschaal met D-profiel

Het agentschap voor Zorg en Gezondheid gebruikt de term ‘Katzschaal’ niet meer, maar spreekt nu over Indicatiestelling. Meer informatie vind je hier.

Formulieren:
Formulier indicatiestelling – Voor wzc in Vlaanderen
Formulier Katz-schaal Iriscare – Voor wzc in Brussel

 

 • 2-delige webinar Ouderenmis(be)handeling: 16 November

  Op 16 november 2021, tijdens de Week van de Ouderen organiseert VLOCO een 2-delige webinarreeks over ouderenmis(be)handeling.

 • Forum BruZEL

  Wil je graag mee nadenken over de toekomstige acties en plannen van BruZEL? Heb je tips of ideeën waarmee het team van BruZEL en de Zorgraad misschien aan de slag kan?
  Neem dan deel aan hun jaarlijks Forum en denk mee over de toekomst van BruZEL!

 • JAARLIJKS COLLOQUIUM

  In het kader van de werelddag van de ouderen, organiseert de coördinatie VZW Infor-Homes/Home-Info een moment van reflectie.
  De voorbije periode van Covid en de sanitaire crisis heeft ons sterk doen nadenken over de mentale gezondheid van ouderen. Individueel heeft eenieder zich sterk moeten aanpassen aan een bijzondere situatie, zelfs wanneer dit thema reeds voorheen aanwezig was.

 • *** NIEUW PRAATCAFÉ DEMENTIE***

  Donderdag 28 oktober | 19u
  prof. Jan Vande Moortel over Beschermingsmaatregelen, over de mogelijkheden van zorgvolmachten en bewindvoering.

 • Oude vrouw met handen in het haar

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

  15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.