Nieuws

Allemaal digitaal?!

Actiemoment Donderdag 15 december – 16u Muntplein

Onze wereld digitaliseert razendsnel. Je bankzaken regelen, een afspraak met je huisarts maken, vlug wat online bestellen, … Het is oh zo handig. Banken, overheden, diensten nemen de vlucht vooruit uit efficiëntie en/of om te besparen … In het loket ben je niet echt welkom.

Velen vinden de weg niet meer naar hun rechten! Ze voelen zich uitgesloten!

Concreet

Concreet visualiseert Welzijnszorg dat sociale werkers enorm véél extra werk hebben door de digitale evolutie. Ze komen daardoor bijna niet meer toe aan hun eigenlijke taak.

 • We maken een spandoek met de logos van alle deelnemende organisaties én onze politieke eisen. Verder een tafel met een rij wachtenden om geholpen te worden.
 • Ter plaatse is ook de mogelijkheid om onze postkaartjes in te vullen, Franstalig en Nederlandstalig. Op die postkaartjes kunnen mensen de obstakels schrijven die ze tegenkomen als ze op internet essentiële informatie moeten zoeken, als ze een formulier moeten invullen, een, een afspraak moeten maken, …

Daarnaast willen we ook een soep op de stoep houden.

Wie en waarom?

Met de campagne “Allemaal digitaal?!” willen we aankaarten dat heel veel mensen niet meekunnen in de evolutie die de maatschappij sinds covid neemt. Bijna 1 op 2 mensen kunnen niet mee. Zij vinden veel moeilijker hun weg naar de diensten en de administratie. Ze voelen zich uitgesloten.

 

Het gaat daarbij niet alleen om oudere mensen, ook kortgeschoolden volwassenen en jongeren in armoede ervaren grote moeilijkheden. We zijn geschokt als we mensen aan de top van de samenleving horen zeggen “over 10 jaar zijn de problemen met digitalisering voorbij, dus hoeven we er geen rekening mee te houden”. Een deel van de samenleving gaat ervan uit dat als de oudere generatie er niet meer is, dat dan iedereen mee zal zijn – erg discriminerend naar oudere mensen. Bovendien vergissen ze zich schromelijk. Ook bij de jongere generaties zijn er veel mensen die moeilijkheden ervaren[1]. Niet iedereen leert even gemakkelijk met de computer en met internet werken. Er zijn mensen met dyslectie en andere moeilijkheden. Veel gezinnen, ook bij het middenveld, kunnen zich niet voor elk kind een laptop permitteren om gemakkelijk een schoolloopbaan door te komen. Voor mensen in armoede is dit extra zwaar. Zij hebben de financiële middelen om kwaliteitsvolle toestellen te kopen, die bovendien snel verouderen en dus regelmatig aan vervanging toe zijn.

Velen kloppen voor hulp aan bij sociale werkers die overspoeld worden met vragen en bijna niet meer toekomen aan hun basiswerk.

We zien een groot risico dat een deel van de bevolking uitgesloten is en wordt van het opnemen van basisrechten.

Vragen aan het beleid

Dus komen wij op voor op Brussels niveau:

 1. Een gegarandeerde en kwaliteitsvolle niet-digitale toegang tot het dienstenaanbod van de overheid: goede telefonische bereikbaarheid en loketten waar iemand ook fysiek terecht kan zonder afspraak.
 2. Een blijvende ondersteuning en financiering voor projecten en organisaties die ondersteuning, vorming en toestellen aanbieden.

Op federaal niveau:

 1. Een erkenning van toegang tot het internet als een basisrecht, met automatische toekenning van een sociaal tarief voor internet – betaalbare tarieven voor lage inkomens.

Actie in samenwerking met: De Schakel, Ado Icarus, bOP, Okra, Kenniscentrum WWZ, kwb, Brussels platform armoede, LD³, welzijnszorg

Nieuws

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.