Nieuws

E-Learning: Normalisatie, zo gewoon waar mogelijk

Zo gewoon waar mogelijk, maar uiteraard bijzonder waar nodig. Mensen met dementie willen een zo normaal mogelijk leven, net als jij en ik. We noemen dit ‘normalisatie’. Dit is tevens één van de fundamenten van het referentiekader ‘Kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie’.

Zo gewoon waar mogelijk, maar uiteraard bijzonder waar nodig. Mensen met dementie willen een zo normaal mogelijk leven, net als jij en ik. We noemen dit ‘normalisatie’. Dit is tevens één van de fundamenten van het referentiekader ‘Kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie’.

Vanaf vandaag is een nieuwe e-learning beschikbaar over dit thema. In deze onlinevorming maak je kennis met tal van domeinen waar het normalisatieprincipe toegepast wordt (bvb. interieur, dagbesteding, toerisme en cultuurbeleving, beroepskledij). Inspirerende voorbeelden en reflectieoefeningen helpen je om concreet aan de slag te kunnen gaan in de eigen werkcontext. De e-learning bestaat uit vier delen en krijg je aangeboden als een mix van tekst, beeldmateriaal en oefeningen waardoor je op een actieve manier kennis verwerft.

Inhoud
Zo gewoon waar mogelijk, maar uiteraard bijzonder waar nodig.’ Deze e-learning gaat over het normalisatieprincipe, één van de zes fundamenten van het referentiekader kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Mensen met dementie willen een zo normaal mogelijk leven. Net als jij en ik. In deze online vorming maak je kennis met tal van domeinen waar het normalisatieprincipe toegepast wordt (bv. interieur, dagbesteding, toerisme en cultuurbeleving, beroepskledij) . Inspirerende voorbeelden en reflectieoefeningen helpen je om concreet aan de slag te kunnen gaan in de eigen werkcontext. De e-learning bestaat uit vier delen en is een mix van tekst, beeldmateriaal en oefeningen waardoor je op een actieve manier kennis verwerft.

Na het doorlopen van de vier delen:

 • … weet je wat het normalisatieprincipe is
 • … begrijp je het belang van normalisatie voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie
 • … ken je verschillende toepassingen om de omgeving van de persoon met dementie huiselijker, herkenbaarder en gezelliger te maken
 • … ken je strategieën om het normalisatieprincipe te realiseren zoals samenwerken met mantelzorgers, maatschappelijke participatie, huiselijke kledij, etc.
 • … begrijp je dat kleinschaligheid een faciliterende factor voor normalisatie is

Doelgroep

Deze e-learning richt zich tot zorg- en hulpverleners in de thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuis

Auteur
Herlinde Dely en Leentje De Wachter, medewerkers van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Duur en beschikbaarheid 

Deze e-learning duurt ca. 90 minuten. Na ontvangst van betaling en registratie van alle deelnemers (indien aankoop voor een groep) krijgt elke deelnemer een unieke login die drie maanden geldig is. Je kan de e-learning ook aankopen voor jezelf of iemand anders, voor één of meerdere personen tegelijk.

Betalingsvoorwaarden
De deelnameprijs is 25 euro. (Hand-out en attest van deelname te downloaden op het einde van de e-learning)

Inschrijven kan je hier.

Nieuws

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.