Nieuws

Gratis consult

Elder en brOes hebben de afgelopen weken geluisterd naar wat jullie nodig hebben. Dat blijkt vooral te gaan om een ondersteunend gesprek.

Voor ouderen die nu minder contacten hebben, voor personen met dementie die meer onrust ervaren, maar ook voor de mantelzorgers en zorgverleners die het allemaal moeten volhouden en kunnen omgaan met deze veranderingen.
Daarom bieden ze gratis consult of adviesgesprek aan.
Telefonisch: 02 511 06 60
Video-bellen: na afspraak via telefoon of mail
Per mail: [email protected] of [email protected]

Dus:

– Heb jij vragen over de zorg voor een persoon met dementie, thuis of in een woonzorgcentrum?
– Heb jij vragen over hoe om te gaan met iemand in eenzaamheid, angst, rouw of depressie?
– Heb jij vragen over hoe je je eigen veerkracht als hulpverlener kan versterken?

Neem contact!
Je vindt ook tips op:
www.cgg-brussel.be/elder
www.dementie.be/broes
www.facebook.com/ecdbroes

Online Intervisie
De mensen die in de zorg werken verdienen onze steun. Zeker zij die het momenteel volhouden om ouderen te ondersteunen in woonzorgcentra, ziekenhuizen of thuis. Voor die zorgverleners bieden we online intervisie aan.

Elke donderdag van 10u30 tot 11u30 kan je inloggen via deze Praatbox-link.
We geven wat uitleg over hoe veerkrachtig blijven als zorgverlener en hoe omgaan met ouderen in deze onzeker tijden, maar vooral luisteren we naar jou en proberen we samen een antwoord te bieden op jouw vragen.

Nieuws

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.