Nieuws

LGBTQI+* senioren een gezicht en een stem geven!

“ LGBTQI+ers in het rusthuis gaan soms terug de kast in”

Er zijn meer en meer LGTQI+ senioren in ons land. Een deel van hen woont in woonzorgcentra of assistentieflats of krijgt thuishulp; je komt ze ook tegen in dienstencentra, dagcentra; anderen zijn actief in seniorenverenigingen en wonen nog thuis. Vaak rust er nog een taboe op seksualiteit en intimiteit. Ze durven niet altijd zichzelf te zijn en kruipen vaak opnieuw in de kast.

In een woonzorgcentrum of in een vereniging moeten mensen kunnen thuiskomen. Het is voor vele mensen hun (enige) sociaal netwerk. Het is de plaats waar ieder mens ten volle zichzelf moet kunnen zijn. Ook in zijn eigen huis als er dienstverlening aan huis wordt geboden. Ten volle, wil zeggen alle aspecten van hun identiteit.

 LGTBQI+ senioren komen meestal uit een periode waarin hun geaardheid onbespreekbaar was, waar ze een deel van zichzelf moesten verstoppen. Sommigen deden toch wel hun coming-out of leefden een bescheiden leven met hun partner. Senioren vinden vaker de kracht niet meer om opnieuw te vertellen wie ze zijn. Ze zijn bang dat ze niet aanvaard zullen worden door het centrum of vereniging waarvan ze deel uitmaken, ze willen zich thuisvoelen en niet uitgesloten worden door zorgverleners, andere bewoners of leden van hun vereniging. Daarom is het essentieel om in de ouderenzorg een cultuur te creëren die genderdiversiteit en seksuele oriëntatie aanvaardt.

Het feit dat binnen de ouderensector zeker de ‘heteronorm’ meestal nog geldt en men ervan uitgaat dat er alleen hetero’s zich komen aanmelden, benadeelt deze senioren zeker en vast. Ze voelen het aan alsof er niet de minste ruimte bestaat om op te komen voor zichzelf.

De RAINBOW AMBASSADORS zijn een groep geëngageerde vrijwilligers die zich inzetten om een  LGBTQI+ beleid in de professionele seniorenzorg en mantelzorg te bevorderen. Ze ondersteunen zorgorganisaties, zorgteams, en senioren die opkomen voor een LGBTQI+ vriendelijk beleid in de seniorenzorg om te zorgen voor een veilige woonplek voor hen. Ze breiden dit geregeld uit naar de gehele ouderensector. Ze organiseren infosessies voor studenten die morgen het kader zullen uitmaken in deze centra.

Neem zeker een kijkje op hun gloednieuwe website: Klik hier.

Rainbow Ambassadors

Geven LGTBQI+senioren een stem

Nieuws

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.