Nieuws

Vrijwilligers gezocht!

Home-Info is een VZW die informatie geeft over alle mogelijke vormen van (residentiële ) ouderenzorg aan alle burgers die op zoek zijn naar een mogelijke oplossing voor hun vragen voor zichzelf, voor een familielid, of een naaste.

Wij beschikken over een uitgebreide database, die permanent wordt bijgehouden. Burgers kunnen bij ons terecht voor allerhande vragen, dit via persoonlijk contact, telefoon, mail of via onze website ‘www.home-info.be ‘.Ons team is samengesteld uit 3 medewerkers en voor het ogenblik 1 vrijwilligster.

Om onze database up to date te houden doen we op regelmatige basis bezoeken aan de verschillende woonzorgcentra, zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in Halle-Vilvoorde. Hiervoor zijn we op zoek naar een vrijwilliger( M/V ) om ook bezoeken te doen.

Profiel:

 • minimale kennis van de ouderenzorg
 • tweetalig
 • goed observatievermogen
 • goed kunnen communiceren
 • verslagen kunnen maken

Opdracht:

 • bezoeken van woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen
 • schriftelijk verslag maken en feedback naar de professionelen

frequentie:

 • minstens 1 maal per maand of te bespreken

Wij voorzien in een introductie en opleiding. Alle gemaakte kosten worden integraal terugbetaald.

Voor verdere informatie:

VZW Home-Info, Lakensestraat 76 bus 1 te 1000 Brussel

telefoon: 02/511.91.20 of E-mail: [email protected] tav Ivan De Naeyer, coördinator

Nieuws

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.