Nieuws

Zorgverleners discrimineren? Dat heeft geen plaats in een inclusieve samenleving

Unia is verontwaardigd dat verpleegkundigen, artsen en alle zorgpersoneel te maken krijgen met discriminatie. Zij staan vandaag in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus, en hebben onze steun net hard nodig. Unia herinnert de huurders- en verhuurderssyndicaten eraan dat discriminatie bij wet verboden is.

De meeste burgers ondersteunen de zorgverleners en moedigen hen aan (via applaus, witte lakens door het raam, specifieke dienstverlening, posts op sociale media, …). Maar er zijn uitzonderingen op deze solidariteit. Zo werd een hulpverlener gevraagd om haar auto niet in de buurt te parkeren. Een verpleger werd verplicht om handschoenen te dragen om zijn gebouw binnen te gaan. En andere zorgverleners werden onder druk gezet om zo snel mogelijk te verhuizen of werden zelfs uit hun huis gezet. Unia verzamelde zo talrijke situaties van zorgverleners die vandaag worden gestigmatiseerd of zelfs gepest door hun buren en huisgenoten.

“Dit soort gedrag hoort niet thuis in een samenleving waarin solidariteit voorop moet staan. We zijn ons ervan bewust dat we een zeer uitzonderlijke periode doormaken, en dat iedereen zich zo goed mogelijk tegen het coronavirus probeert te beschermen. Maar de stigmatisering en afscherming van het zorgpersoneel is niet op zijn plaats. Laten we dus niet in die valstrik trappen”, benadrukt Els Keytsman, directeur van Unia.

Unia stuurde een brief naar de huurders- en verhuurderssyndicaten. We herinnerden hen eraan dat dit soort gedrag wettelijk strafbaar kan zijn. En we moedigden hen sterk aan om onze informatie te delen met hun leden.

Gedrag dat in strijd is met de wet

Ook al wil de verhuurder de andere huurders beschermen tegen een mogelijke besmetting: het is verboden om te eisen dat een huurder verhuist enkel omdat die in de zorg werkt. Het kan gaan om directe discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, of de persoon nu wel of niet drager is van het virus.

Het aanplakken van een oproep om te verhuizen aan de deuren van het zorgpersoneel, of het verspreiden van dit soort oproepen binnen woonblokken of wijken, kan bovendien een aansporing zijn tot discriminatie of pesterijen. Ook dat is bij wet verboden.

Discriminatie omwille van het coronavirus

Welk gedrag is in strijd met de wet? Wat zijn je rechten? Wat kunt je zelf doen? Hier vind je uitleg over hoe de wet precies in elkaar zit en hoe je in de praktijk kunt reageren in dergelijke situaties: https://www.unia.be/…/Doc…/Artikels/Tabel_QA_Coronavirus.pdf

Nieuws

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.