Publicaties

Op zoek naar een woonzorgcentrum!

Opgenomen worden in een woonzorgcentrum is een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis. Vaak wordt dit onderschat. Een nieuwe woning huren of kopen wordt grondig voorbereid. Men wikt en weegt alle voor- en nadelen en gaat duidelijk niet over een nacht ijs.

De voorbereiding van een verhuizing naar een woonzorgcentrum daarentegen, daar denkt men vaak niet aan. Ofwel denkt men dat alle woonzogcentra hetzelfde zijn en dat het niet veel uitmaakt waar men terecht komt. Ofwel stelt men de keuze van een woonzorgcentrum altijd maar uit … tot op het moment dat het plots dringend wordt. In beide gevallen zit men dan met 101 vragen en weet men niet hoe eraan te beginnen. Het is op dat moment dat men aanklopt bij Home-Info. Ook indien men wel tijdig begint uit te kijken naar een geschikt woonzorgcentrum, is het een moeilijke opdracht. Wat vind ik belangrijk, waar moet ik op letten bij een bezoek aan een woonzorgcentrum zijn belangrijke vragen die men zich dan stelt. Een steuntje in de rug kan men dan bij Home-Info vinden.

HOME-INFO helpt ouderen, hun familie en professionelen bij het zoeken naar een residentiële ouderenvoorziening door het geven van informatie, advies en oriëntatie over alle voorzieningen in Brussel en het arrondissement Halle-Vilvoorde. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er heel wat voorzieningen, alle zijn ze verschillend, de juiste keuze maken is niet makkelijk.

Ouderen, of hun familie die op zoek zijn naar eenwoonzorgcentrum of assistentiewoning worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek is heel belangrijk omdat we op die manier een duidelijk beeld krijgen van welke voorziening ze willen, welke de wensen en verwachtingen zijn en zo kunnen we het zorgaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten op de zorgvraag. Dit gesprek is ook het moment bij uitstek waar de betrokkenen alle vragen kunnen stellen betreffende de voorzieningen. Nadat ze bij Home-Info geweest zijn kunnen ze de antwoorden op de belangrijkste vragen terugvinden op de website van Home-Info. Makkelijk voor diegene die over een computer beschikt. Maar ons publiek zijn ouderen die meestal niet over een computer beschikken en dus niet de faciliteit hebben om alles nog eens na te lezen.

Het is voor deze mensen dat we dit boekje hebben opgesteld. Het boekje is een samenbundeling van de vele vragen die aan bod komen tijdens het gesprek en die heel belangrijk zijn om een juiste keuze te kunnen maken. Op het einde van een consultatie geven we hen het boekje mee zodat ze thuis rustig alles nog eens kunnen nalezen en de juiste informatie bij de hand hebben. Met opzet hebben we gekozen voor een boekje in zakformaat dat heel praktisch is in de handtas of in de zak van een jas.

Inhoudelijk gaat het boekje over alles wat met een opname in een woonzorgcentrum te maken heeft, de werking van het woonzorgcentrum, de rechten en plichten van de bewoner, welke normen van toepassing zijn, het ondertekenen van een overeenkomst, wat in de dagprijs inbegrepen is, enz…Ook hebben we een lijst opgenomen met aandachtspunten die men kan gebruiken wanneer men een woonzorgcentrum gaat bezoeken en waar men onmiddellijk de positieve of negatieve elementen kan aankruisen. Kortom, dit boekje is een praktisch gids die info geeft over alle elementen die bij het kiezen van een woonzorgcentrum van doorslaggevend belang kunnen zijn.

Download: Boekje 2020 (pdf)

Liever een papieren versie? Via het onderstaande formulier kan u deze gemakkelijk bij ons bestellen. Het boekje is gratis, u betaalt enkel de verzendkosten!

Op zoek naar een woonzorgcentrum

 • Prijs: 0,00 €
 • 0,00 €
  Na storting van het totaalbedrag op de rekening van Home-Info IBAN: BE61 4331 0628 2117 / BIC: KREDBEBB met vermelding “Op zoek naar een woonzorgcentrum” wordt het boek opgestuurd.

Publicaties

 • Stapel papieren

  3 Regelgevingen in de Brusselse rusthuizensector

  Geïntresseerd in de regelgeving van de Brusselse rusthuizensector? Hier vindt u meer informatie.

 • Het rusthuis. Leven in, kiezen voor

  Met dit boek wil Home-Info (toekomstige) rusthuisbewoners, hun familie en dienstverleners informeren over alle elementen die bij het kiezen van een rusthuis doorslaggevend kunnen zijn.